De Nederlandse Literatuur in vogelvlucht.

Vroege literatuur in Nederland vinden we in de periode van de Middeleeuwen. In deze tijd werden veelal fabels, hoofse romans en ridderromans geschreven. Enkele bekende werken zijn respectievelijk Van den vos Reijnaerde met het bekende verhaal van de slimme vos, Beatrijs over een non die stiekem het klooster verlaat om bij haar geliefde te kunnen zijn en Karel ende Elegast, een verhaal over Karel de Groote en de zwarte ridder Elegast.

boekenIn de gouden Eeuw komen we voornamelijk dichters en toneelschrijvers tegen. De bekendste dichter uit die tijd is Joost van den Vondel. Andere schrijvers uit deze tijd zijn Pieter Corneliszoon Hooft, Jacob Cats en Gerbrandus Adriaenszoon Bredero.

In de 19e eeuw kwam de Romantiek in opmars. Ook in ons land verspreidde de Romantiek zich. Iedereen kon meedoen en noemde men zich dichter, schilder of romanschrijver. Niet de wetenschap en het verstand spelen de hoofdrol, maar het gevoel, de intuïtie en de emotie worden de pijlers.

Halverwege de 19e eeuw slaat dit denkbeeld weer om en komt er een groep schrijvers, geïnspireerd door Charles Dickens, die niet willen grijpen naar verleden of fictieve werelden. Zij vinden dat het echte leven meer dan genoeg inspiratie biedt voor romans. Het realisme neemt zijn plek in in de literatuur. Het belangrijkste Nederlandse werk in deze stijl is waarschijnlijk Max Havelaar van Multatuli (Eduward Douwes Dekker) dat in meer dan 40 talen vertaald werd.

In de twintigste eeuw speelt de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen proza van voor en na de oorlog. De oorlog werd zowel thema als verandering van denkwijze in de naoorlogse literatuur.

4053924_1_0In de jaren vijftig wil een groep dichters alles anders aan gaan pakken. Niet het resultaat, maar het spontane proces is belangrijk. Gedichten gaan er daardoor heel anders uitzien, er wordt geëxperimenteerd en alles mag. Een belangrijk voorvechter van deze groep Vijftigers was Lucebert.

Aan het eind van de twintigste eeuw zetten kunstenaars zich af tegen het modernisme. De stroming die postmodernisme wordt genoemd uit zich in de literatuur in twee stromingen. Een is de ludieke richting, waarbij de strijd wordt aangegaan met de verwaandheid van de modernisten. Met zogenaamde readymades tekstjes maakten dichters als Bernlef en Schippers hun standpunt duidelijk.

Intellectualistische postmoderne teksten verwerpen het idee dat er nog iets nieuws gezegd kan worden. De schrijver moet niet proberen iets nieuws te zeggen, maar moet zich bewust zijn van de kunstmatigheid van zijn teksten.