Ontlezing, het is de kwaal van deze tijd. Ging lezen als vrijetijdsbesteding al langere tijd in een neerwaartse spiraal, met de komst van internet ging de tendens nog sneller bergafwaarts. Scholen merken dat leerlingen minder makkelijker lezen. Dit is een steeds groter probleem, want met lezen leer je de verfijningen van een taal.

leesplankjeHoewel jongeren veel tijd op internet doorbrengen en daar volop informatie te lezen is, houden zij zich liever bezig met deĀ social media. Deze media nodigen niet uit om de taal goed vaardig te worden. Sterker nog, berichten moeten snel en kort zijn, dus worden meestal in slecht Nederlands of met niet bestaande afkortingen geschreven.

Teksten op internet, bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk, worden ook niet grondig gelezen, deze worden gescand. Aan de hand van kopjes en vetgedrukte woorden bepaalt de lezer of het artikel interessant is. Vluchtig lezen is dus de nieuwe tendens.

Tags: , , ,